Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług doradczych dla rozwoju działalności BRI

5 czerwca, 2017

Zakup usługi jest planowany dla projektu pt. „Rozszerzenie oferty usługowej oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności innowacyjnej w spółce „ENGINEO”

w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu w roku 2016

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe Engineo BON