Rozwój CBR Engineo celem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów

9 września, 2019

 

Engineo Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.02.01.00-00-0031/19 pt.: Rozwój CBR Engineo celem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cele projektu:

Celem projektu jest rozbudowa Centrum Badawczo Rozwojowego i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę by móc podjąć w nim prace badawcze na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów tj.: rama rowerowa wytwarzana metodą druku 3D jako produkt pełnowartościowy w produkcji masowej; rama rowerowa wytwarzana metodą odlewniczą z stopów i kompozytów metali lekkich; oraz innowacyjna technologia modułowości łączenia pojedynczych zmiennych podzespołów ze sobą w różnych konfiguracjach technologicznych

 

Planowane efekty projektu:

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.05.2022

Całkowita wartość projektu: 7 051 173,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 414 554,73 PLN