Stworzenie prototypu innowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni

21 kwietnia, 2016

 

Engineo Sp. z o.o. w okresie 04.2013r. – 03.2015r. realizowała projekt pt.: „Stworzenie prototypu innowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Projekt realizowany był w partnerstwie z firmą KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu.

Cele projektu:

Celem projektu było stworzenie prototypu funkcjonalnego dla pojazdu napędzanego ruchem mięśni człowieka.

Cele szczegółowe projektu to:

 

W wyniku realizacji celów szczegółowych zbudowany został prototyp który został wykorzystany do opracowania dokumentacji i procesów produkcyjno-technologicznych celem wdrożenia.

W efekcie realizacji projektu partner firma KROSS S.A. rozpoczęła produkcję nowego produktu jakim jest rower KROSS SOIL.

 

Całkowita wartość projektu: 4 825 484,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 597 464,26 PLN