Informacje o projekcie „Wdrożenie do oferty ENGINEO czystej technologii precyzyjnego malowania farbą wzbogaconą grafenem płatkowym w postaci zredukowanej rGO dla elementów karbonowych”

25 lutego, 2019

 

W dniu 25 lutego br. Engineo Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Wdrożenie do oferty ENGINEO czystej technologii precyzyjnego malowania farbą wzbogaconą grafenem płatkowym w postaci zredukowanej rGO dla elementów karbonowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy ENGINEO Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym.

Planowane efekty projektu:

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 30.06.2020

Całkowita wartość projektu: 3 574 027,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 897 455,78 PLN