Informacja o projekcie „Opracowanie nowej generacji ultra lekkiej ramy kompozytowej do roweru miejskiego wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania w ENGINEO Sp. z o.o.”

15 czerwca, 2018

 

Engineo Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Opracowanie nowej generacji ultra lekkiej ramy kompozytowej do roweru miejskiego wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania w ENGINEO Sp. z o.o.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy ENGINEO Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym. Narzędziem jakie wykorzystamy do osiągnięcia tego celu będą prace B+R, jakie zamierzamy przeprowadzić w naszym zapleczu badawczym.

Planowane efekty projektu:

wprowadzenie na rynek nowej ramy do roweru miejskiego • rozszerzenie oferty usługowej i produktowej, • wzrost konkurencyjności w branży, • rozwój produktów, • stworzenie warunków do dalszej ekspansji na rynku krajowym oraz na rynki zagraniczne.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020

Całkowita wartość projektu: 5 109 471,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 011 054,32 PLN