Informacja o projekcie „Rozwój zaplecza B+R spółki Engineo”

20 listopada, 2018

 

Engineo Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Rozwój zaplecza B+R spółki Engineo” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w zakup urządzeń i sprzętu do laboratorium firmy i w konsekwencji zwiększenie zakresu możliwości jego działania służącego prowadzeniu szerszych i znacznie bardziej zaawansowanych naukowo i technologicznie prac B+R własnych i zleconych oraz tworzeniu innowacyjnych produktów. Celem strategicznym projektu jest budowa konkurencyjnej przewagi spółki Engineo na rynku poprzez prowadzenie prac przemysłowo – rozwojowych.

Planowane efekty projektu:

wzrost konkurencyjności w branży, • wzrost potencjału badawczo-rozwojowego, firmy •wzrost zatrudnienia • wzrost przychodów, • rozwój produktów, • stworzenie warunków do dalszej ekspansji na rynku krajowym oraz na rynki zagraniczne.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.12.2019

Całkowita wartość projektu: 1 093 843,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 581 080,92 PLN