Buildbike – e-usługa dla producentów i użytkowników rowerów

23 października, 2014

 

Engineo Sp. z o.o. w okresie 08.2012r. – 07.2014r. realizowała projekt pt.: Buildbike – e-usługa dla producentów i użytkowników rowerów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Cele projektu:

Celem projektu było przygotowanie oraz wdrożenie e-usługi o nazwie handlowej Buildbike, posiadającej następujące cechy innowacyjne w skali międzynarodowej:

 

W efekcie realizacji projektu powstała E-usługa, która skierowana jest do producentów rowerów oraz obecnych i przyszłych ich użytkowników.

 

Całkowita wartość projektu: 686 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 408 248,50 PLN