AI BIKE – inteligentny rower elektryczny aktywnie wspierający bezpieczeństwo użytkownika

10 września, 2020

 

Engineo Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „AI BIKE – inteligentny rower elektryczny aktywnie wspierający bezpieczeństwo użytkownika” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie roweru elektrycznego aktywnie wspierającego bezpieczeństwo użytkownika, a także opracowanie aplikacji mobilnej dla użytkownika końcowego która będzie go wspierała podczas korzystania pojazdu (kreowanie profili wspomagania w zależności od wieku, doświadczenia i zastosowania pojazdu; inteligentne sterowanie silnikiem w zależności od dystansu do pokonania i zgromadzonej energii, powiadomienie o próbie kradzieży pojazdu).

Planowane efekty projektu:

wprowadzenie na rynek nowej nowego produktu • rozszerzenie oferty usługowej i produktowej • wzrost konkurencyjności w branży • rozwój produktów • stworzenie warunków do dalszej ekspansji na rynku krajowym oraz na rynki zagraniczne.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022

Całkowita wartość projektu: 3 942 212,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 581 065,28 PLN