Oklejanie ram

23 listopada, 2020

Firma Engineo została powołana do życia w lipcu 2011 roku.

Naszą główną działalnością jest kompleksowe zarządzanie rozwojem nowego produktu dla branży rowerowej. Zajmujemy się zarówno generowaniem pomysłów, jak i opracowywaniem dokumentacji konstrukcyjnej, a także wdrażaniem technologii produktu do produkcji seryjnej.

Dodatkowo dysponujemy własnym laboratorium wyposażonym w specjalistyczne urządzenia pozwalające na weryfikację aktualnie projektowanych rozwiązań. W swoim dorobku posiadamy szereg innowacyjnych rozwiązań, nagradzanych na targach branżowych, oraz w konkursach organizowanych przez specjalistyczną prasę.
Od lat przyświeca nam dewiza, że dobrze zaprojektowany produkt nie może być tylko estetyczny, lub tylko funkcjonalny, lub tylko ekonomiczny. Dobrym jest tylko taki, który w sobie zawiera wszystkie te elementy.

Co będzie należało do Twoich obowiązków:

Twoje kwalifikacje:

Oferujemy:

Benefity:

Więcej o nas znajdziecie na www.engineo.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych poprzez opcję Aplikuj

PROCES REKRUTACJI – ZGODY I KLAUZULA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGINEO Sp. z o.o. zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENGINEO Sp. z o .o. z siedzibą w Przasnyszu (06-300) przy ul. Leszno 59.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez ENGINEO Sp. z o.o.. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.