Warning: Division by zero in /wp-content/plugins/wp-optimize/optimizations/epziujcq.php on line 1180
Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania. - Engineo - Design & Engineering : Engineo – Design & Engineering

Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania.

Czerwiec 9, 2017

 

 

Engineo Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Advanced Graphene Products Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie znacząco udoskonalonego produktu w postaci ramy rowerowej z grafenem, który będzie stanowił przełom dla aktualnie istniejących rozwiązań w zakresie produkcji ram.

 

Planowane efekty projektu:

 

Całkowita wartość projektu: 5 056 684,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 452 513,82 PLN